Unix timestamp - konwerter dat

Format daty i czasu to YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Brane pod uwagę są tylko cyfry których powinno być dokładnie 14 - przy mniejszej ilości dopisane zostaną zera, nadmiarowe cyfry będą pominięte.
Konwerter stosuje polską strefę czasową z uwzględnieniem czasu letniego.