„Lorem ipsum...” po polsku

Wygenerowany poniżej tekst może być użyty do prezentacji wyglądu tekstów w projektach graficznych. Uwzględnia on litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu. Wszystkie sąsiadujące ze sobą trójki znaków występują w nim z prawdopodieństwem zbliżonym do tego, z jakim występują w prawdziwych tekstach pisanych po polsku. Za wzór dla generatora posłużyły fragmenty tekstów pobranych z serwisu wolnelektury.pl.